Agrarisch

Van oudsher is Van Kempen loonwerk en grondverzet BV werkzaam in de agrarische sector. Werkzaamheden die uiteenlopen van zaaien tot oogsten, van akkerbouw tot fruitteelt. Ons bedrijf beschikt over diverse grondbewerkingsmachines waarmee we een perfect zaaibed voor uw gewas kunnen klaarleggen. Wij zaaien gras, granen, maïs voor u, des gewenst met behulp van GPS. Voor de bemesting van uw land kunt u bij ons terecht. Vaste mest, drijfmest en kunstmest kunnen wij voor u op de juiste wijze aanwenden op uw land. Gewasverzorging en beregening behoren ook tot onze werkzaamheden.

In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in hooibouw. Het maaien, schudden, harken, kleine en grote pakken persen van zowel hooi als gras, het wikkelen van grootpakken gras, het laden en transport van de pakken hoort daarbij.

Wij verrichten voor u ook werkzaamheden in de fruitteelt. Daaronder behoort het zaaien en maaien van gras, het strooien van kunstmest, het versnipperen van snoeihout, stroken poetsen en gewasverzorging.

Grondbewerking
Tractor + ploeg 4 schaar
Tractor + rotorkopeg 3 m
Tractor + cultivator 3 m
Tractor + frees 2,8 m
Tractor + diepwoeler
Tractor + zaaibedcombinatie

Zaaien
Tractor + rotorzaaicombinatie 3 m
Tractor + precisiezaaimachine 6 rijen
Tractor + ‘Brillion’ graszaaimachine 2,4 m
Tractor + doorzaaimachine 2 m

Bemesten
Tractor + bemestertank 10,5 m3 (zodebemester/bouwlandbemester)
Tractor + mestverspreider (breedstrooier)
Tractor + kunstmeststrooier

Gras
Tractor + schijvenmaaier
Tractor + schotelmaaier
Tractor + schudder
Tractor + rotorhark
Tractor + acrobaathark
Tractor + kleine balenpers 
Tractor + grote balenpers 80 cm x 90 cm
Tractor + wikkelaar
Shovel + balenklem + platte wagen
Shovel + balenvork + platte wagen
Tractor + platte wagen

foto perenboomgaard

Fruitteelt
Smalspoortractor + frees 1,3 m 
Smalspoortractor + rotorkopeg 2 m
Smalspoortractor + rotorzaaicombinatie 1,85 m
Smalspoortractor + klepelmaaier 1,8 m
Smalspoortractor + cirkelmaaier 2 m
Smalspoortractor + kunstmeststrooier
Smalspoortractor + boomgaardspuit
Smalspoortractor + onkruidspuit
Smalspoortractor + snoeihoutversnipperaar
Smalspoortractor + strokenpoetser
Smalspoortractor + cultivator

Overig
Tractor + klepelmaaier 1,8 m
Tractor + weidesleep
Tractor + landrol
Tractor + greppelfrees
Tractor + kilverbord
Tractor + houtversnipperaar