Uitgraven waterpartij en leggen van duikers

Op onderstaande foto’s is te zien hoe er voor de stichting Voedselbos Elderveld een waterpartij door ons is uitgegraven en hoe er op dezelfde locatie duikers zijn gelegd. 

Vervolgens is er door ons grondverbetering aangebracht om de grond gereed te maken voor beplanting. Op 7 oktober 2023 is hier de eerste boom geplant en daarmee een begin gemaakt met de aanleg van het bos.